Ege Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ‘nun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 18.08.2008 tarihinde kurulmasının uygun olduğuna karar verilmiş ve 30.01.2009 tarih ve 27126 sayılı Resmi Gazete ‘de yönetmeliği yayınlanarak kuruluşu tamamlanmıştır.

Kaynak teknolojisi, son 50 yılda oluşan gelişmeler karşısında yalnızca basit bir üretim yöntemi olmaktan çıkıp, tüm dünyada bağımsız ve tarafsız enstitülerce yürütülen bir bilim ve teknoloji dalı haline gelmiştir. Almanya ‘da toplam 11 ayrı eyalette bulunan bu enstitüler, kaynak teknolojisinin gereksinim duyduğu kalifiye elemanların yetiştirildiği ve endüstriyel problemlerin çözüldüğü birer merkezdir.

Ülkemizde de bu tip kuruluşlara büyük gereksinim duyulmaktadır. Özellikle İzmir ilinde kaynak teknolojisini yoğun olarak kullanarak üretim yapan endüstri kuruluşlarının çokluğu, bu kuruluşlarda şiddetle gereksinme duyulan yetişmiş eleman ihtiyacı, ancak Ege Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi bir merkezde giderilebilecektir.