Kuruluş Gerekçesi

 

Kaynak teknolojisi, son 50 yılda oluşan gelişmelere karşısında yalnızca basit bir üretim yöntemi olmaktan çıkıp, tüm dünyada ayrı ve bağımsız enstirülerce yürütülen bir bilim ve teknoloji dalı haline gelmiştir. Bunun en yalın örneği, Almanya ‘da kurulan Schweisstechnische Lehr-und Versuchanstalt (SLW, Kaynak Teknolojisi Eğitim, Araştırma, Muayene ve Uygulama Merkezi) adlı enstitüdür. Almanya ‘da toplam 11 ayrı eyalette bulunan bu enstitüler, kaynak teknolojisinin gereksinim duyduğu kalifiye elemanların yetiştirildiği ve endüstriyel problemlerin çözüldüğü birer merkezdir.

Ülkemizde de bu tip kuruluşlara büyük gereksinim duyulmaktadır. Özellikle İzmir ilinde kaynak teknolojisini yoğun olarak kullanarak üretim yapan endüstri kuruluşlarının çokluğu, bu kuruluşlarda şiddetle gereksinme duyulan yetişmiş eleman ihtiyacı, ancak Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Araştırma ve Uygulama Merkezi gibi bir merkezde giderilebilecektir.

Kaynak personelinin yetiştirilmesi, günümüzde Avrupa Standartları ile sıkı sıkıya belirlenmiş bir dizi kurala bağlıdır. Örneğin, Avrupa Standartları ‘nda Kaynak Mühendisi (European Welding Engineer) şeklinde bir mühendislik tanımlanmaktadır. Bu mühendisin eğitiminin nasıl olacağı, hangi konunun kaç saat öğretileceği ve uygulamalı çalışma süreleri standartlaştırılmış ve tanımlanmıştır. Bu durum, Avrupa Kaynak Teknikerleri (European Welding Technologist) ve Avrupa Kaynak Uzmanı (European Welding Specialist) için de ayni katı eğitim standartlarını gerektirmektedir.

Bu standartların uygulanabileceği ve böylelikle endüstriye kalifiye eleman yetiştirileceği eğitim kurumlarının, örgün eğitim-öğretim kurumlarının dışında, Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Araştırma ve Uygulama Merkezi gibi ayrı bir merkez olarak örgütlenmesi gerekmektedir.

Bunun dışında yine, Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Araştırma ve Uygulama Merkezi, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve enstitülerle işbirliği içinde değişik kaynak problemlerinin çözümlerinin aranacağı bir merkez de olacaktır. Böylelikle kaynaklı imalatla uğraşan endüstri kuruluşları, her türlü problemlerinin çözümü için başvurabilecekleri bir merkeze de kavuşmuş olacaklardır.