Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

 • Kaynak teknolojisi ve buna bağlı diğer kollarda endüstrinin ihtiyacı olan her türlü eğitimi yapmak,
 • Tarafsız kontrol kuruluşu olarak, kaynak teknolojisi konusuna giren her türlü tahribatlı ve tahribatsız muayeneleri yapmak ve bunlarla ilgili raporlar düzenlemek,
 • Kaynak teknolojisi uygulamalarına giren endüstri alanlarında çalışmalar ve danışmanlıklar yapmak,
 • Kaynak teknolojisi ve bununla ilgili dallarda her türlü araştırmayı yapmak ve bunları yayınlamak,
 • Avrupa Birliği Standartları ‘na uygun her kademede Kaynakçı, Kaynak Öğretmeni, Kaynak Uzmanı, Kaynak Teknikeri, Kaynak Konstrüktörü, Kaynak Mühendisi gibi personele yönelik kurslar ve sertifikalandırma programları düzenlemek,
 • Bir Kaynak Teknolojisi Dokümantasyon Merkezi oluşturmak,
 • Kaynak teknolojisi konusunda yurtiçi ve yurtdışında yayınlar yapmak,
 • Kaynak malzemesi ve teçhizatı üreten, pazarlayan endüstriyel kuruluşlar, kaynak tekniği kullanarak üretim yapan endüstriyel kamu ve özel sektör kuruluşlar ve diğer endüstriyel ve bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama projeleri yapmak, bu konulardaki çalışmalara katılmak, desteklemek ve kontrol etmek,
 • Kaynak teknolojisi konusunda ulusal ve uluslararası Seminer, Sempozyum, Kongre ve Konferanslar düzenlemek,
 • Kaynakla ilgili standart ve spesifikasyonların hazırlanmasında yardımcı olmak, bu konuda ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
 • Yurtiçi ve yurtdışındaki kurum, kuruluş ve kişilerden gelecek talepler doğrultusunda kaynak teknolojisi alanında danışmanlık hizmeti sunmak.